La ce burse ai acces ca student al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Ca student al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, ai acces la o gamă largă de burse. Fie că vorbim de bursele de studiu, oferite studenților cu rezultate bune la învățătură, sau bursele sociale, pentru cei au nevoie de un sprijin financiar pentru a fi la facultate, sprijin pe care nu îl poate oferi întotdeauna familia.

Cei mai buni studenți pot accesa bursele de performanță, de 1.200 de lei pe lună, iar unele companii partenere fac selecții în urma cărora oferă burse mai mari decât salariul minim pe economie.

Mai jos puteți găsi exact tipurile de burse care pot fi primite în decursul unui an universitar:

 1. Bursa de performanță – 1.200 lei/lună – cel mai bun student din facultate, în principiu pot beneficia 1-3 studenții din fiecare facultate
 2. Bursa de merit (cam de la media 7,50) cu valori între 620 lei și 1.000 lei
 3. Bursa socială615 lei/lună pentru:
  • studenți orfani de unul sau ambii părinți – care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale
  • studenți pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul – care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale
  • studenți a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni (înainte de înainte de începerea semestrului) un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul minim pe econome – (1.386 lei/membru familie la octombrie 2021 – se revizuiește de două ori pe an la începutul fiecărui semestru)
  • Studenții care suferă de anumite boli

Link pentru detalii: art. 36, pagina 9, din Procedura de acordare a burselor.

 1. Bursa de ajutor social ocazional, în valoare de 615 lei, se acordă o singură dată pe perioada unui semestru pentru:
  • îmbrăcăminte
  • maternitate
  • deces

Link pentru detalii: art. 38, pagina 9, din Procedura de acordare a burselor.

 1. Bursa specială de performanță sportivă sau cultural artistic, 600 lei/lună – la solicitarea facultății pentru performanțe deosebite ale studenților
 2. Burse private ce se obțin în baza unui concurs public susținut de Teneris Silcotub Zalău sau Nuclear Electrica:
  • Roberto Rocca – bursa pe perioada unui an de zile, 1.800 lei/lună;
  • Nuclear Electrica – bursa pe perioada unui an de zile, 2.300 lei/lună;
 3. Burse Erasmus 500 euro/lună pentru efectuarea unui stagiu de studiu la o universitate din străinătate cu care TUIASI are încheiat un acord de parteneriat
 4. Burse Erasmus 700 euro/lună pentru mobilitate pentru efectuarea stagiului de practică la o companie din străinătate în baza unui parteneriat semnat cu TUIASI
Menu