Cum funcționează o universitate

Studenții Politehnicii ieșene învață să manipuleze întreaga lume din jurul lor: o dezmembrează și o remodelează după chipul și îndrăzneala fiecărei generații. Cele 11 facultăți nu sunt fortărețe individuale, ci felii dintr-un „quattro stagioni” gustos – se completează în compoziție și arome. O să descoperiți asta în campus, în proiectele asociațiilor studențești și la toate evenimentele #TUIASI.

Nu uitați, dacă vă veți urma profesorii, pasiunile, inspirația și inteligența, facultatea vă va transforma pe fiecare dintre voi în proiecte frumoase. Dar ține doar de voi să vă construiți fidel machetelor sau să depășiți așteptările proiectanților.

Universitatea este condusă de un Consiliu de Administrație, pe partea executivă (echivalentul unui Guvern), și de Senatul Universității, partea legislativă (echivalentul unui Parlament). Cea mai importantă funcție din universitate este de rector, un manager al companiilor moderne, care decide viitorul universității în mandate a câte patru ani. Acesta este ales prin vot secret de către întreaga comunitate academică a unei universități: votează profesori și studenții de la toate facultățile. Rectorul TUIASI este prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, care predă la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.

Rectorul într-o universitate își alege prorectorii, un soi de vicepreședinți, responsabili cu diverse domenii: cercetare, managementul resurselor, domeniul didactic, relațiile internaționale, informatizare sau relația cu studenții.

Tot din Consiliul de Administrație fac parte și decanii, șefii de facultăți. Aceștia sunt aleși întâi în comunitatea facultății și apoi sunt confirmați de rector în funcție. Organigrama e simplă – decanul răspunde de toată facultatea și toți decanii răspund în fața rectorului și prorectorului. Consiliul de Administrație stabilește investițiile necesare în universitate, proiectele majore, cum sunt gestionate resursele administrative, în timp ce Senatul se ocupă mai mult de partea didactică – angajările pe posturi, regulile care guvernează comunitatea academică. Membrii Senatului sunt aleși tot prin vot de către comunitatea academică, iar apoi, dintre ei, este ales un Președinte al Senatului, care în mandatul actual la conducerii TUIASI a fost prof. univ. dr. ing. iulian Aurelian Ciocoiu, de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Consiliul de Administrație și Senatul au în componența lor și foarte mulți studenți, în Senat în proporție de 25%. Cum alegeri au loc periodic, orice student care respectă o serie de criterii legate de o activitate constantă la cursuri poate candida pentru un loc eligibil.

Menu